Werkbezoek Kim Putters aan SER Overijssel

25 oktober 2023

actueel > werkbezoek kim putters aan ser overijssel

Op 25 oktober vond er een werkbezoek plaats van Kim Putters, voorzitter SER Nederland, aan SER Overijssel in de Deventer Schouwburg, op Stadscampus de Kien Deventer. 

Namens de Provincie Overijssel was gedeputeerde Liesbeth Grijsen aanwezig en Thomas Walder nam de honneurs waar voor de Gemeente Deventer.
Na een intern overleg, waarbij onder andere gesproken is over hoe de regionale SER'en en de landelijke SER elkaar kunnen versterken, richtte de bijeenkomst zich op de 'Werklocaties van de toekomst'.
Dr. Kjell-Erik Bugge gaf een prikkelende presentatie. "Nederland groeit niet. De Nederlandse bevolking groeit wel. Er is meer ruimte nodig en niemand wil ruimte inleveren." Hij riep dan ook op om buiten de lijntjes te kleuren en pleitte voor continuïteit in het werklocatiebeleid. Zijn presentatie tref je op deze pagina aan.
Timo Kos vertelde over de totstandkoming, de ontwikkelingen en het toekomstperspectief van De Kien. 

Onder leiding van René Nelissen en Pauline Tiecken bekeken we samen het gebied. 

Wouter Bijman van Witteveen+Bos en Henk Jan Knol van Topicus gaven een toelichting op hun locatie en op hun bijdrage aan De Kien.

In het afsluitende gesprek, onder leiding van onze voorzitter Harry Webers, kwamen niet alleen de ruimtelijke aspecten van de werklocaties aan de orde. Er was vooral aandacht voor het human capital. De noodzaak voor leven lang ontwikkelen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor talent werden naar voren gebracht.