Presentatie SER Overijssel aan Provinciale Staten

26 juni 2023

actueel > presentatie ser overijssel aan provinciale staten

Op 14 juni 2023 hebben Harry Webers (voorzitter) en Ingrid Oonk (secretaris-directeur) een presentatie gegeven aan de leden van Provinciale Staten, over het werk van SER Overijssel.

Aan de orde kwamen de taken en rol van de SER, de samenstelling, de uitgebrachte adviezen en de adviestrajecten die voor het najaar op de planning staan. De verwachtingen over en weer zijn uitgesproken en we gaan ervan uit dat de Statenleden ons in de komende periode goed weten te vinden!