Grote opgaven, groot denken, groot plan, groot geld

08 juli 2021

actueel > grote opgaven, groot denken, groot plan, groot geld

Grote opgaven, groot denken, groot plan, groot geld

In de nieuwe column van Harry Webers in Driesteden Business gaat grote opgave, groot denken, groot plan en groot geld.

Niet voor niets wordt in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ van het Planbureau van de Leefomgeving gepleit voor een nieuwe balans tussen de gebruikswaarde (economie), belevingswaarde (burgerperspectief ) en toekomstwaarde (ecologie) van de ruimte in ons land.

Het Nationaal Groeifonds zou de oren bovengemiddeld naar Oost-Nederland en andere regio’s moeten laten hangen. Anders blijft het bij mooie ambities en wishful thinking over Brede Welvaart in regio’s.  

Column voor DriestedenBusiness 'Grote opgaven, groot denken, groot plan, groot geld' is hier te downloaden: