Eerste voorzittersoverleg regionale SER'en met Kim Putters

02 februari 2023

actueel > eerste voorzittersoverleg regionale ser'en met kim putters

Op 23 januari 2023 maakten de regionale SER-voorzitters en secretarissen kennis met de nieuwe landelijke voorzitter, Kim Putters. Tijdens het voorzittersoverleg van de Sociaal-economische Raden bij de SER in Den Haag is uitgebreid gesproken over de ambities in de onderlinge samenwerking. Harry Webers, de voorzitter, en Aljona Wertheim, secretaris-directeur, van de SER Overijssel benadrukten het belang van de zichtbaarheid van deze samenwerking. 


SER Overijssel op LinkedIn: Tijdens het voorzittersoverleg van de Sociaal-economische Raden bij de SER…