Advies landelijke SER 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'

17 februari 2023

actueel > advies landelijke ser 'waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'

Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER). Om de effecten van vergrijzing en stijgende werkdruk op te vangen zijn drastische maatregelen nodig. Niet alleen moet (meer uren) werken aantrekkelijker worden, ook is gerichte sturing nodig om het werk slimmer en innovatiever te organiseren rond de schaarse menskracht. Daarbij hoort een vermindering van bureaucratie en complexe regelgeving. Realisme past over teveel maakbaarheid: ook met gerichte actie zal menskracht de komende dertig jaar de beperkende factor blijven.

Die aanbevelingen doet de SER in zijn advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk.  

Voor dit adviestraject hebben regionale SER'en een actieve bijdrage geleverd.