Voorzittersoverleg SER Overijssel januari 2023

19-01-2023

Voorbereiding agenda plenaire vergadering SER Overijssel van 2 februari 2023.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden