Raadsvergadering SER Overijssel oktober 2020

15-10-2020
Room25, Zwolle

Het jaarprogramma 2021 wordt vastgesteld. De directie van de provincie Overijssel als gast op de vergadering.