Raadsvergadering SER Overijssel augustus 2020

20-08-2020
provinciehuis

In deze SER-vergadering worden de lopende adviestrajecten besproken en de groslijst van mogelijke onderwerpen voor 2021 afgebakend als input voor het jaarprogramma 2021.