Gesprek adviescommissie Vervolgadvies mbo gedeputeerde Tijs de Bree

07-05-2020
video-vergadering

1.    Eigen visie van de gedeputeerde op de kernboodschap en centrale aanbeveling uit het SER-advies ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks!’ Reflectie van de adviescommissie van de SER Overijssel daarop.

2.    Verwachtingen van de gedeputeerde met betrekking tot de invulling van het vervolgadvies mbo in relatie tot het nieuwe arbeidsmarktbeleid.

3.    Hoe kan de SER de provincie helpen bij de uitvoering:

a.    het vraagstuk van samenwerking in de gehele onderwijs kolom: van praktische tot theoretische opleidingen

b.    uitbouwen van betrokken netwerk

4.    Vervolgafspraken over de betrokkenheid van de SER Overijssel bij de implementatie van de aanbevelingen uit de SER-advies ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks!’ in relatie tot de implementatie van het nieuwe arbeidsmarktbeleid.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden