Gesprek adviescommissie Energietransitie en arbeidsmarkt met gedeputeerde Tijs de Bree

12-06-2020

Naar aanleiding van de GS- reactie op het SER-advies "Energietransitie en arbeidsmarkt" spreekt de adviescommissie met de gedeputeerde Tijs de Bree.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden