Bestuurlijk overleg SER Overijssel met gedeputeerde Van Hijum

20-08-2020
Provinciehuis

In dit bestuurlijk overleg wordt besproken welke input de SER Overijssel kan leveren in de discussie over de herstelmaatregelen coronacrisis.