Adviescommissie Kennisvalorisatie april 2020

29-04-2020
videovergadering

Overleg van de adviescommissie kennisvalorisatie om af te bakenen hoe het adviestraject in te richten.