adviezen > vrijetijdslandschappen overijssel

Advies: Vrijetijdslandschappen Overijssel

Op verzoek van het college van GS start de SER Overijssel een adviestraject over de vrijetijdslandschappen in Overijssel.

In eerste instantie worden de volgende vragen aan de SER Overijssel gesteld:

  • Welke gebieden in Overijssel lenen zich nu al goed voor een nadere uitwerking in een vrijetijdslandschap? Op dit moment zien we in de concept-Omgevingsvisie 2 ‘rode ontwikkelcirkels voor een samenhangend recreatief economisch profiel’, namelijk Noordwest-Overijssel en Twente. Salland valt er grotendeels buiten. Dat is mogelijk te grof? Wat is het juiste schaalniveau?

  • Is er een wederzijds versterkende relatie met de komende gebiedsprocessen (steeds qua omvang 500-4000 ha) en/of de Nationale Parken? Welke kansen bieden de specifieke maatregelen voor landbouw & natuur, klimaat & energie en mobiliteit & verstedelijking? Is er in dit opzicht een top-3 te maken van kanshebbers voor een vrijetijdslandschap? 

  • Wat zijn planologische en/of sociaaleconomische (rand-)voorwaarden of belemmeringen voor ontwikkeling? De inspiratienota hanteert ‘’26 dashboard knoppen’’, in hoeverre zijn deze in dit verband bruikbaar? 

  • Hoe komen we tot een concrete aanpak met een agenda, een netwerk, een plan en een uitvoering? Is er laaghangend fruit? 

  • Wie zijn onze partners, stakeholders en supporters/financiers? Hoe kunnen we het (brede) bedrijfsleven, onderwijs, netwerk én gemeenten betrekken bij de uitwerking en wat zijn belangen, voorwaarden en obstakels? 

Commissieleden

Bianca Veneklaas

lid namens VNO-NCW, HISWA-RECRON

Harry Webers

Voorzitter

Roland Logtmeijer

lid namens CNV

Monique Daamen

lid namens FNV

Suzanne Peeters

programmasecretaris

Ingrid Oonk

secretaris-directeur